Biserica Penticostală
Neudau - Filadelfia
8292 Neudau Nr.: 52

'' Istoria Biserici Philadelphia Neudau ''

 

Istoria Bisericii Neudau este unică, ca oricare alta, punând în evidenţă providenţa lui Dumnezeu care cheamă, pregăteşte şi trimite oameni pentru împlinirea intereselor Sale veşnice.

 

Începând cu anul 1989 cu ajutorul Domnului, frații Piscuc Cornel și Lean Toderic împreună cu alți frați au început să se adune odată pe Duminică, pentru a avea timp de rugăciune și părtășie în localul Bisericii Evanghelice din orașul Hartberg. Aici ne-am bucurat de întruniri în prezența Domnului până în Martie 1993. Întrunirile au continuat în Sala

Bisericii Catolice din același localitate până în Mai 1994, timp în care am căutat un local care să devină proprietatea Bisericii noastre.

 

Cu ajutorul Celui ce poartă de grijă lucrării Sale, în toamna anului 1993 s-a găsit o clădire în Neudau, care s-a putut cumpăra și renova. Efortul fraților a fost răsplătit de implicarea directă a Dumnezeului nostru, astfel în luna Mai 1994 lucrările au fost finalizate și de atunci ne bucurăm împreună în părtășie cu Domnul prin cântări, rugăciuni și ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu.

 

Începuturile n-au fost ușoare, povestește fratele păstor Traian Chira: dea-lungul celor 26 de ani m-am simțit în mai multe rânduri în situații extreme, dar în același timp am văzut implinindu-se făgăduința Domnului subt ochii mei: '' Eu Îmi voi zidi Biserica Mea, și porțile locuinței morților nu o vor birui-o ''.

 

Dumnezeu a găsit cu cale ca odată cu deschiderea granițelor și cu prilejul revoluției din România, mai mulți frați credincioși să se stabilească în Austria, astfel localul devenind ne-încăpător. Motivați de acest fapt și de distanța considerabil de mare, frații din Regiunea Gleisdorf-Weiz s-au hotărât să înființeze o nouă Biserică la Gleisdorf în toamna anului 2000. Iar în luna Ianuarie, anul 2005 cu ajutorul și voia lui Dumnezeu s-a înființat o nouă Biserică în Oberwart, pentru frații din această regiune.

 

Pe an ce trecea, Cel care este credincios făgăduințelor Sale, ne-a onorat cu prosperitate spirituală și numerică, astfel încât în anul 2008 cu ajutorul lui Dumnezeu și efortul fraților am reușit să mărim și să renovăm clădirea Bisericii pentru a crea condiții optime în ceea ce privește desfășurarea slujbelor sfinte.

 

Copii și Adolescenții, Tinerii și grupuri, Corul și Fanfara, aduc închinare lui Dumnezeu şi bucurie bisericii, activităţile majore fiind predicarea Evangheliei, cântarea de laudă şi rugăciunea.

Toate aceste lucruri le-a făcut Dumnezeu, care S-a folosit de oameni şi împrejurări să-Şi împlinească voia, să mântuiască, să vindece şi să binecuvânteze.

Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt să fie binecuvântat din veșnicii în veșnicii...

 

 

~ Amin ~

Zum Seitenanfang